Predchádzajte efektívne mozgovej príhode a náhlej srdcovej zástave.

Záruka

Čo pokrýva záruka?

Spoločnosť SanatmetalKft ako distribútor a výrobca poskytuje 24-mesačnú záruku od dátumu vydania ZÁRUČNÉHO LISTU na výrobok WIWE, ktorý vyrába a distribuuje (na základe Nariadenia vlády č. 151/2003 (IX.22.) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1999/44/ES zo dňa 25. mája 1999). Záruka sa môže uplatniť súčasným predložením ZÁRUČNÉHO LISTU a pôvodnej faktúry.

Čo NEpokrýva záruka?

 • Zlyhanie batérie okrem prípadov, ak poškodenie bolo spôsobené chybným materiálom alebo výrobou.
 • Odieranie krytu okrem prípadov, ak poškodenie bolo spôsobené chybným materiálom alebo výrobou.
 • Estetické poškodenia (škrabance, priehlbiny) okrem prípadov, ak poškodenie bolo spôsobené chybným materiálom alebo výrobou.
 • Nehodu, zámerné poškodzovanie, nesprávne použitie a iné poškodenia spôsobené vonkajšími zdrojmi.
 • Poškodenia spôsobené nedodržiavaním pokynov uvedených v návode na používanie pri používaní výrobku.
 • V prípade výrobkov WIWE, ktoré boli modifikované s cieľom upraviť ich funkcie alebo iné vlastnosti bez písomného súhlasu spoločnosti Sanatmetal.
 • Poškodenia spôsobené odieraním alebo inými udalosťami, ktoré sa spájajú s bežným používaním prístroja.
 • Ak poškodenie bolo spôsobené nesprávnym používaním, napr. nehodou, zámerným poškodzovaním, poškodením spôsobeným domácimi či inými zvieratami, používaním nesystematických a nesprávnych čistiacich prostriedkov na jeho čistenie, modifikovaním, neefektívnym zaobchádzaním, nesprávnym uskladňovaním, fyzickým poškodením, preťažením výrobku.
 • Ak poškodenie bolo spôsobené nesprávnym uskladňovaním, priamymi slnečnými lúčmi, extrémnou teplotou, koróziou, špinou, pieskom, vysokou vlhkosťou, vodou či inou tekutinou, fyzickým poškodením.
 • Ak porucha prístroja bola spôsobená vonkajšími mechanickými či chemickými vplyvmi.
 • Používaním nesprávneho elektrického napätia alebo používaním typu nabíjačky, ktorý nie je uvedený v návode na používanie priloženom spoločnosťou Sanatmetal, a ktorý nie je spoločnosťou Sanatmetal schválený.
 • Ak kryt výrobku WIWE sa poškodil zámerne, upravil alebo otvoril.
 • Nehody, zásahy vyššej moci a všetky ďalšie poškodenia, ktoré nemohla spoločnosť Sanatmetal zapríčiniť, a ktoré zahrňujú nasledovné udalosti (neúplný zoznam): blesk, záplava, požiar, iné prírodné katastrofy, povstanie.
 • Poškodenie spôsobené v priebehu prepravy výrobku.

Nárok na záruku

V prípade nedodržiavania právnych predpisov spoločnosťou prevádzkujúcou internetový obchod si môžete na základe ustanovení maďarského Občianskeho zákonníka uplatniť voči spoločnosti nárok na záruku.

Po obdržaní výrobku je kupujúci povinný prezrieť výrobok a oznámiť prípadné vady oddeleniu popredajných služieb. Ak si kupujúci kúpi výrobok v nevyhovujúcom technickom stave (neúplný, rozbitý, nefungujúci alebo nesprávne fungujúci), môže výrobok vrátiť do 14 dní od jeho obdržania.

Žiadosť o uplatnenie záruky musí kupujúci podať na oddelenie popredajných služieb písomne (v e-maile alebo liste). Výrobok sa nesmie používať odvtedy, čo sa chyba prvýkrát zbadala až do dokončenia opravy. Predajca nezodpovedá za škody, ktoré nastali v priebehu pokračovania v používaní vadného výrobku.

Ak ste svoju žiadosť o uplatnenie záruky podali do 14 dní od dátumu nákupu, cena prístroja WIWE Vám bude vrátená, ak nám pošlete výrobok späť. Ak sa vina výrobcu preukáže po 14 dňoch, ale ešte počas záručnej doby, výrobok sa  automaticky vymení. Výrobky vrátené po 14 dňoch sa odovzdávajú na oddelenie popredajných služieb spoločnosti SanatmetalKft.

Spoločnosť SanatmetalKft ako výrobca a distribútor sa zaväzuje k 24-mesačnej záruke od dátumu vydania ZÁRUČNÉHO LISTU na výrobok WIWE, ktorú vyrába a distribuuje (na základe Nariadenia vlády č. 151/2003 (IX.22.)). Nárok na záruku sa môže uplatniť súčasným predložením ZÁRUČNÉHO LISTU a pôvodnej faktúry.

V niektorých krajinách Európskej únie je potrebné informovať distribútora do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa problém vyskytol, v opačnom prípade môžete stratiť právo na uplatnenie záruky.


Ako a kde sa môže záruka uplatniť?

Pred uplatnením nároku na záruku si pozorne prečítajte všetky naše návody, ktoré sú prístupné na našej internetovej stránke, alebo sa obráťte na naše oddelenie zákazníckych služieb.

Newsletter

© ARSYLINE 2017
Tovar bol úspešne pridaný do nákupného košíka

V košíku máte celkom 0 ks tovaru v celkovej hodnote 0 € s DPH

Pokračovať v nákupe Zobraziť košík
Upozornenie
Zavrieť