Predchádzajte efektívne mozgovej príhode a náhlej srdcovej zástave.

FAQ

Otázky týkajúce sa WIWE

ČO JE TO WIWE?

WIWE sa skladá z dvoch častí: zo samotného zariadenia WIWE, pomocou ktorého vykonávame záznam a z aplikácie na mobilnom zariadení

NA ČO SA WIWE POUŽÍVA?

WIWE môžeme použiť s mobilnou aplikáciou na zaznamenávanie jednokanálového elektrokardiogramu (EKG).
Samotný záznam trvá len 60 sekúnd.
Aplikácia dokáže zobraziť celý EKG záznam. Okrem toho identifikuje nepravidelnosť v srdcovej frekvencii a vo vážnych prípadoch fibriláciu predsiení (AR), na ktorú poukazujú výsledky heterogenity komôr (VH).
Zariadenie meria hladinu kyslíka v krvi a srdcovú frekvenciu.
Sú v ňom zabudované aj ďalšie funkcie ako krokomer a počítadlo kalórii.

DOKÁŽE WIWE PREDPOVEDAŤ SRDCOVÝ INFARKT?

Nie, WIWE nie je určené na predpovedanie infarktu. Je schopné vypočítať riziko možnej fibrilácie predsiení a heterogenity komôr, čo môže viesť k mozgovej mŕtvici alebo náhlej zástave srdca.

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI SRDCOVÝM INFARKTOM A NÁHLOU SRDCOVOU SMRŤOU?

Náhla srdcová smrť je nepredvídateľná prirodzená smrť spôsobená náhlou zástavou srdca, ktorá sa objavuje nezávisle od veku či iných faktorov. Srdcový infarkt je odumretie srdcového tkaniva v dôsledku jeho nedokrvenia.
Na zistenie infarktu je zároveň potrebné vyšetrenie na viackanálovom elektrokardiograme. Infarkt srdca nie je detekovateľný jednokanálovým elektrokardiogramom, ktorý je hlavnou funkciou WIWE.

WIWE zaznamená fibriláciu predsiení s viac ako 98% presnosťou z 10000 nameraných EKG vĺn.

WIWE detected Atrial Fibrillation with more than 98% accuracy out of 10 000 measured ECG waves.

KTORÉ FUNKCIE PONÚKA WIWE ĽUĎOM ZAMERANÝM NA ŠPORT A FITNES? NA ČO MÔŽU POUŽIŤ NAMERANÉ DÁTA?

WIWE má k dispozícii zabudovaný krokomer, ktorý okrem krokov počíta vzdialenosť a spálené kalórie. Na meranie uvedených parametrov využíva zabudovaný senzor zrýchlenia.
Používaním nameraných parametrov môžete mať prehľad o svojich aktivitách a výsledkoch, ktoré Vám pomôžu zvýšiť motiváciu.

SÚ MOJE DÁTA BEZPEČNE ULOŽENÉ?

Výsledky meraní ukladá a uchováva aplikácia iba vo Vašom telefóne. Žiadne dáta sa nikam inam neposielajú ani neukladajú. Dáta môžete zdieľať alebo posielať len vy a iba dobrovoľne.

AKÝ OBJEM DÁT JE MOŽNÉ UCHOVAŤ?

Objem uložených dát záleží na kapacite mobilného zariadenia.
Jeden užívateľský profil môže obsahovať 1000 EKG záznamov.

BUDE FUNGOVAŤ S MOJÍM TABLETOM ALEBO MOBILOM?

WIWE je možné spárovať s mobilnými zariadeniami s operačným systémom Android a rovnako aj systémom iOS.

AKO ČASTO JE POTREBNÉ NABÍJAŤ WIWE?

Ak je WIWE úplne nabité – v tom prípade svietia 4 LED kontrolky nazeleno –zvládne približne 100 meraní. Ak svietia 2 alebo menej LED kontroliek, mali by ste zariadenie nabiť. Zariadenie môžete nabíjať pomocou kábla mikro USB (je súčasťou balenia). Počas nabíjania sa rozsvieti 1 LED kontrolka načerveno a bude svietiť, kým sa WIWE úplne nabije.

MÔŽE WIWE PRESTAŤ FUNGOVAŤ? AKO ZISTÍM, ČI SA NIEČO NEPOKAZILO?

Zasvietenie červeného svetielka indikuje, že EKG signál nie je stabilný alebo je slabý. V takom prípade zopakujte meranie.

ČO SA STANE, AK MI WIWE SPADNE NA ZEM? AKÉ KREHKÉ JE WIWE? JE POVRCH ODOLNÝ VOČI POŠKRABANIU?

WIWE si vyžaduje rovnako opatrné zaobchádzanie ako napríklad Vaše mobilné zariadenie.

OTÁZKY O POUŽÍVANÍ WIWE

KDE MÔŽEM NÁJSŤ INŠTRUKCIE, AKO POUŽÍVAŤ WIWE?

Návod na použitie WIWE je možné nájsť na stránke v sekcii „AKO ZAČAŤ S WIWE?“. Sprievodca prvými krokmi potrebnými na použitie WIWE sa nachádza tiež v aplikácii.

MÔŽE POUŽÍVAŤ WIWE KTOKOĽVEK?

Používať WIWE na záznam EKG môže ktokoľvek, hoci algoritmus, ktorý identifikuje riziká, je optimalizovaný pre osoby staršie ako 18 rokov. V dôsledku toho vyhodnotenie meraní osôb mladších ako 18 rokov nemusí byť 100% správne.

MÔŽEM POUŽIŤ WIWE PRE VIACERÝCH ČLENOV RODINY?

Áno, samozrejme, členovia vašej rodiny ho môžu používať. S WIWE môžete vytvoriť rozdielne používateľské profily v aplikácii, takže môžete ukladať merania oddelene a uchovať si tak históriu meraní jednotlivo.

KEDY POUŽÍVAŤ WIWE A KOĽKOKRÁT MERAŤ?

Ak sú namerané hodnoty v norme, realizujte merania aspoň 3-krát do týždňa.
Ak sú vaše výsledky opakovane mimo rozsahu normálnych hodnôt alebo pociťujete zrýchlený srdcový rytmus, chvenie v oblasti hrudníka či dýchavičnosť, je potrebné zrealizovať meranie pomocou WIWE okamžite, pokiaľ je to možné a konzultovať ho so svojím lekárom spolu s opisom vašich príznakov.
Ak sú spomínané príznaky závažné, pred meraním pomocou WIWE najprv vyhľadajte lekársku pomoc.

AKO MÔŽEM POSLAŤ VÝSLEDKY ZREALIZOVANÉHO MERANIA MÔJMU DOKTOROVI?

Záznam EKG môžete poslať svojmu doktorovi pomocou zabudovanej funkcie zdieľania emailom v aplikácii.
Rovnako môžete poslať záznamy meraní komukoľvek zo svojho zoznamu kontaktov alebo môžete jednoducho napísať novú emailovú adresu.
O zasielaní výsledkov merania emailom lekárovi je potrebné sa najskôr informovať a lekár Vám musí takúto službu potvrdiť.

MUSÍM NA MERANIE VYUŽÍVAŤ SMARTFÓN ALEBO TABLET?

WIWE budete potrebovať len na nahrávanie záznamov, dáta budú uložené vo vlastnej pamäti zariadenia.
Ak chcete skontrolovať výsledky merania, budete musieť do svojho zariadenia so systémom Android alebo iOS zdarma stiahnuť aplikáciu.

POTREBUJEM NA POUŽÍVANIE WIWE INTERNETOVÉ PRIPOJENIE ALEBO WIFI?

Nie, komunikácia medzi telefónom/tabletom a WIWE využíva technológiu Bluetooth, nebudete teda potrebovať internetové pripojenie. Vaše výsledky budú uložené iba v spárovanom mobilnom zariadení.
Internetové pripojenie však potrebujete, ak chcete zdieľať svoje záznamy.

AKÁ JE MAXIMÁLNA VZDIALENOSŤ PRI POUŽITÍ BLUETOOTH?

Počas nahrávania sa odporúča umiestniť telefón do vzdialenosti minimálne 30 cm od WIWE.
Počas používania aplikácie by mala byť vzdialenosť medzi WIWE a mobilným zariadením maximálne 10 metrov.

ČO ROBIŤ, AK SA NAHRÁVANIE NESPUSTÍ ALEBO JE BATÉRIA VYBITÁ?

Ak sa nahrávanie nespustí, musíte skontrolovať, či je Bluetooth zapnutý a či je Váš telefón alebo tablet pripojený k WIWE.
Po dokončení tejto časti postupujte podľa pokynov, ktoré Vám poskytuje aplikácia.
Ak je batéria vybitá, môžete nabíjať zariadenie WIWE mikro USB káblom. Červené LED svetlo indikuje, že sa nabíja. Po nabití červená kontrolka zhasne. Počas nabíjania nie je možné uskutočniť merania.

V AKEJ POLOHE POUŽÍVAŤ WIWE?

Pri meraní sa odporúča sedieť alebo ležať a byť čo najviac uvoľnený. Ak je to možné, počas nahrávania seďte pokojne, rovnomerne dýchajte, nehovorte ani sa nepohybujte. Akýkoľvek pohyb svalov môže narušiť nahrávanie.

MÁM KARDIOSTIMULÁTOR, MÔŽEM POUŽÍVAŤ WIWE?

Používatelia s kardiostimulátormi môžu bezpečne používať WIWE, kardiostimulátor neovplyvní presnosť nahrávania a ani WIWE nebude kardiostimulátor rušiť.

AKÝ DLHÝ JE ZÁZNAM? MÔŽEM POUŽÍVAŤ WIWE NA KONTINUÁLNE MONITOROVANIE?

Jedno meranie trvá 60 sekúnd, čo je dostatočný čas na získanie relevantných výsledkov.
WIWE sa nedá použiť na nepretržité monitorovanie, ale má zaznamenávať EKG kedykoľvek to je potrebné.

AKÁ JE MAXIMÁLNA SRDCOVÁ FREKVENCIA, KTORÚ JE MOŽNÉ MERAŤ POMOCOU WIWE?

Hraničná hodnota zaznamenávania srdcovej frekvencie nie je známa, takže WIWE môže poskytnúť presné výsledky aj pri najvyššom prahu impulzov.

ČO MÁM UROBIŤ, AK SÚ MOJE VÝSLEDKY ODLIŠNÉ OD NORMÁLNYCH HODNÔT?

Ak je na obrazovke hodnotenia žltý znak, opakujte záznam do 5 minút.
Ak je na obrazovke hodnotenia červený znak, opakujte záznam okamžite. Ak sa označenie znovu zobrazí načerveno, kontaktujte svojho lekára.

OTÁZKY O APLIKÁCII

AKO MÔŽEM STIAHNUŤ APLIKÁCIU?

Aplikáciu je možné zadarmo stiahnuť z App Store pre mobilné zariadenia pracujúce s iOS systémom alebo Google Play pre mobilné zariadenia pracujúce so systémom Android.

AKO MÔŽEM NASTAVIŤ APLIKÁCIU?

Po spustení aplikácie je potrebné vytvoriť profil používateľa, kde uvediete svoje údaje. Máte však aj možnosť vytvoriť nahrávku anonymne.
Ak chcete získať čo najpresnejšie výsledky, doporučujeme počas vytvárania profilu a v ponuke profilov poskytnúť čo najviac osobných údajov.
Potom je aplikácia pripravená na použitie, ďalšie pokyny môžete získať z aplikácie alebo našej webovej stránky.

AKO MÔŽEM VYTVORIŤ ZÁZNAM?

V aplikácii vyberte položku „Nová nahrávka“.
Postupujte podľa pokynov na displeji mobilného zariadenia a zapnite zariadenie WIWE. Uistite sa, či je na vašom smartfóne alebo tablete zapnuté pripojenie Bluetooth.
Z dostupných zariadení vyberte zariadenie WIWE.
Následne postupujte podľa pokynov, ktoré dostanete, a spustite nahrávanie.

AKO MÔŽEM ZDIEĽAŤ ZÁZNAM?

Nahrávanie môžete zdieľať z obrazovky vyhodnotenia.
Ak sa chcete dostať do funkcie zdieľania, môžete si vybrať z existujúcich kontaktov alebo zadať nový. V druhom prípade musíte uviesť meno a e-mailovú adresu osoby, prípadne ju môžete pridať z vášho zoznamu kontaktov.

AKO MÔŽEM POUŽÍVAŤ/NASTAVIŤ KROKOMER?

Ak chcete použiť krokomer, potrebujete senzor akcelerácie zabudovaný v systéme WIWE, takže musíte mať WIWE so sebou.
Krokomer môžete zapnúť v ponuke nastavení aplikácie.
Samotná funkcia a namerané údaje/výsledky sú prístupné v menu údajov/fitnes.

KOĽKO PROFILOV MÔŽE APLIKÁCIA SPRACOVÁVAŤ?

Počet vytvorených profilov v aplikácii nie je obmedzený, závisí len od kapacity telefónu alebo tabletu.

JE MOŽNÉ - NAPRÍKLAD - ULOŽIŤ ZÁZNAMY MOJEJ STAREJ MAMY DO MÔJHO PROFILU NA GOOGLE DRIVE?

Služba Cloud ešte nie je implementovaná v aplikácii, ale môžete automaticky a jednoducho zdieľať nahrávky s vybranými ľuďmi v e-mailovom formáte tým, že to nastavíte vo funkcii „share“ (zdieľať).

V AKOM FORMÁTE SÚBORU BUDE MÔJ ZÁZNAM ODOSLANÝ? JPEG? PDF? TXT?

Výsledky merania sa posielajú v dokumente obsahujúcom formát súboru PDF.

OTÁZKY O KOMPATIBILITE

AKÉ SMARTFÓNY ALEBO TABLETY MOŽNO VYUŽIŤ PRE APLIKÁCIU?

Pre zariadenia so systémom Android budete potrebovať Android Lollipop 5.0 alebo novší.
Pre zariadenia so systémom Apple budete potrebovať iOS 8.1 alebo novší

MÔŽEM POUŽÍVAŤ APLIKÁCIU NA TABLETOCH?

Aplikácia bola optimalizovaná pre obrazovku smartfónu, ale môžete ju použiť aj na tabletoch. Pri zobrazení môžu nastať malé problémy, tieto však neovplyvnia žiadnu funkciu.

OTÁZKY O NÁKUPE

KDE MÔŽEM KÚPIŤ WIWE?

WIWE môžete dopytovať na našej stránke www.wiwe.sk prostredníctvom objednávacieho formuláru.
Dostanete potvrdzujúci e-mail s podrobnosťami o platbe a doručení.

MÔŽEM ZAKÚPIŤ ZARIADENIE V OBCHODOCH? KDE HO MÔŽEM KÚPIŤ OSOBNE?

V súčasnosti nie je možné zariadenie zakúpiť osobne, je ho možné iba objednať na našej stránke. Zoznam partnerov, kde možno zariadenie zakúpiť bude zverejnený na stránke www.wiwe.sk .

POKRYJE MOJE POISTENIE WIWE?

Nie, poistenie sa na WIWE nevzťahuje.

POTREBUJEM LEKÁRSKY PREDPIS NA ZAKÚPENIE WIWE?

Nie, predpis lekára na zakúpenie WIWE nepotrebujete.

OTÁZKY ZDRAVOTNÍKOV

AKÉ JE SPOJENIE MEDZI STAVOM SRDCOVÉHO SVALU A HETEROGENITOU SRDCOVÝCH KOMÔR?

V našom prípade heterogenitu komôr predstavuje rozmanitosť bioelektrických vlastností buniek srdcového svalu. Táto heterogenita sa ako predurčená vyskytuje aj v zdravých prípadoch (napäté spojenie medzi bunkami). V patologických prípadoch však heterogenita buniek rastie a vyrovnaná činnosť buniek srdcového svalu sa zhoršuje. To vyvoláva nestabilitu bioelektrických javov. Táto nestabilita zvyšuje riziko vzniku nebezpečných komorových arytmií, čím sa zvyšuje riziko náhlej zástavy srdca.

AKÉ POVOLENIA MÁ WIWE?

WIWE má vydané CE označenie triedy II v kategórii zdravotníckych zariadení.
Zariadenie je certifikovanou zdravotníckou pomôckou.

MÔŽE WIWE NAHRADIŤ EKG S 12 ELEKTRÓDAMI?

Nie. WIWE zaznamenáva jednokanálové EKG a nie je určené ako náhrada EKG s 12 elektródami.

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI NÁHLOU SRDCOVOU SMRŤOU A NÁHLOU ZÁSTAVOU SRDCA?

Náhla zástava srdca je neočakávané zastavenie činnosti srdca. Z tohto dôvodu sa krv nemôže dostať do mozgu a ďalších životne dôležitých orgánov v tele. Ak sa táto situácia neošetrí do niekoľkých minút, nastáva smrť, ktorá sa nazýva náhla srdcová smrť.

SÚ MOJE ZDRAVOTNÉ DÁTA V BEZPEČÍ?

Zaznamenané údaje sú uložené iba v smartfóne, tablete alebo zariadení WIWE používateľa.

EXISTUJÚ ZNÁME MEDICÍNSKE KONTRAINDIKÁCIE PRE POUŽITIE WIWE?

Nie, nie sú známe žiadne medicínske kontraindikácie, ktoré by mohli zakázať používanie WIWE.

JE VÔBEC NUTNÉ NAVŠTÍVIŤ LEKÁRA, AK UŽ POUŽÍVAM WIWE?

Áno, návšteva lekára je nevyhnutná. WIWE nemôže nahradiť lekársku starostlivosť, umožňuje Vám skontrolovať, ako pracuje Vaše srdce.
Ak sa nebudete cítiť dobre, WIWE vám umožní vyhotoviť záznam a Vy ho môžete poslať alebo ukázať svojmu lekárovi/svojej lekárke, prípadne ho môžete použiť neskôr.

Newsletter

© ARSYLINE 2017
Tovar bol úspešne pridaný do nákupného košíka

V košíku máte celkom 0 ks tovaru v celkovej hodnote 0 € s DPH

Pokračovať v nákupe Zobraziť košík
Upozornenie
Zavrieť